'സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ക്ക് നട്ടെല്ലുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ വിധി പറയുമ്പോള്‍'; രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മദന്‍ ബി ലോക്കുര്‍ | DoolNews

Madan B Lokur National News Supreme Court India സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമോശം വന്ന ഔന്നിത്യവും വിശ്യാസ്യതയും തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പുതുതായി നിയമിതനായ ചീഫ

doolnews.com/judges-need-to-sh

Fahad Amar Salim Al Saidi's personal story in today's Janayugam daily (Malayalam). He added Arabic and Malayalam (complex rendering) support to which helped become first news daily in the world to use 100% Free Software in publishing.

This computing pioneer was among the first to read an email in Thiruvananthapuram in 1984

It is the late 1970s, the end of a tumultuous decade. CV Radhakrishnan is a young man of 25 or 26 who has just given up a promising job in Delhi and come back home to Kanyakumari. The doctors in Delhi gave him five years.

thenewsminute.com/article/comp

Inspiring story of CVR. I have been to this campus and stayed there many days.

‘Human rights available to all irrespective of conduct’, says Sebastian Paul

Our Constitution guarantees right to life and personal liberty to all persons.

deccanchronicle.com/nation/cur

I think all supporters of this govt should speak out now if they are serious about It is convenient to criticize someone you disagree with, but only when you dare to criticize people you agree with when they deviate, really proves you are honest about a philosophy, else you are just part of a gang.

@sanjayuvacha can return to Twitter if he deletes 'objectionable' post, but he won't

Hegde’s Twitter account has been blocked twice since Saturday over an iconic 1936 photo of Nazi Germany and for sharing a poem titled ‘Hang Him’.

theprint.in/india/sanjay-hegde

Good coverage about

Free, open-source software will offer solutions to IT startups: Pinarayi

According to the Chief Minister, open source software were the need of the hour for print media that is facing challenges from proprietary software companies such as Adobe.

newindianexpress.com/cities/th

ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം: കാനം - Janayugom Online

വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ജനയുഗമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജനയുഗം ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ കാനം രാജേന്ദ്രൻ. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വേർ, തനതുമലയാളം ലിപി, യൂണികോഡ് തുടങ്ങിയവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ജനയുഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജനയുഗത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.

janayugomonline.com/the-beginn

Special supplement of marking official announcement switching to 100% , Unicode for encoding and traditional script for all pre-press activities with ...

Declaration of self-reliance publishing summit.

They have decided to create appropriate bodies and raise funds to spread across all publishing needs lead by Kerala Media Academy.

Official declaration of migrating to 100% will be done today by Chief Minister of Kerala, Comrade Pinarayi Vijayan.

Anil Kumar KV and Mahesh Mangalat at the event. Anil had created a version of scribus that works with Malayalam earlier but could not get it included in Scribus.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!